ZÁPISY Z VÝBOROVÝCH SCHŮZÍ


Zápis ze zasedání výboru dne 2. 3. 2020

zobrazit zápis..

Účast

- Libor Mrozowski, Petr Bordovský, Monika Trčková, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Eduard Bordovský, Vojtěch Matúš, Lukáš Holík, Jan Rek

Nepřítomni

- Tomáš Veselka

Zápis

- sešit pro zápis piva – nový sešit založen

- seznam uniforem a hodností – na nástěnce si každý vlastník uniformy napíše, že uniformu vlastní a jakou má hodnost

- poštovní schránka na OÚ – znak nalepen, korespondence bude zasílána na obecní úřad

- nový transparentní účet u Fiobanky, nahlédnutí na něj na webových stránkách Fio banky - https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2401770929

- v průběhu března začne budování mobilního přístřešku na překážky na hřišti

- přečten zápis z okrskového výboru

- podepsaná smlouva s obcí o poskytnutí dotace

- svoz elektroodpadu – 21. 4. 2020 – vytvořen plakát, bude vložen do obecního zpravodaje

- družba Netín – k dispozici DA

Mladí hasiči

- školení vedoucích mladých hasičů proběhne 16. – 18. 10. 2020

- seznam soutěží 2020:

o 28. 3. 2020 – Veřovice

o 25. 4. 2020 – Lubina

o 2. 5. 2020 – ORM

o 8. 5. 2020 – Frenštát okrsek

o 9. 5. 2020 – Kopřivnice dorost

o 16. 5. 2020 – Plamen

o 24. 5. 2020 – Petřkovice

o 13. 6. 2020 – Frenštát pohár

o 25. 7. 2020 – Závišice

o 8. 8. 2020 - Jičina

o 13. 9. 2020 – Kopřivnice pohár

o 19. 9. 2020 - Lubina

o 3. 10. 2020 – ZPV

o 26. 9. 2020 – Kunčická bečka

o 28. 9. 2020 – Bordovický hájek

o 28. 11. 2020 - Závišice

Webové stránky

-- fotky z www.rajce.net budou na novém Instagramu „hasicibordovice“ https://www.instagram.com/hasicibordovice/


Zápis ze zasedání výboru dne 3. 2. 2020

Zobrazit zápis...

Účast

- přítomni: Libor Mrozowski, Tomáš Veselka, Monika Trčková, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Eduard Bordovský, Vojtěch Matúš, Lukáš Holík

- nepřítomni: Jan Rek, Petr Bordovský

Obsah zápisu

- vytvořen nový sešit na psaní piv, tento sešit bude vždy přímo u piva na poště, každý si bude psát piva poctivě sám, z přední strany se píšou piva platících členů, ze zadní strany piva na brigádu zvlášť pro SDH a JSDH (práce na autě)

- dárek z SDH – nedávat peníze, v případě, že si obdarovaný neřekne o konkrétní věc, dá se poukázka v nominální hodnotě

- pravidelné hasičské příspěvky do obecního zpravodaje

- založení nového bankovního účtu – transparentní účet u Fiobanky

- administrátor pro mladé hasiče – Tomáš Kostelník

- přečten zápis z Okrskové valné hromady

- svatební šraňk – max. 1000,- si nechat z celkem vybrané sumy, koupit pohoštění, pokud z nákupu pohoštění něco zbude dát do kasy za pivo… vybranou sumu poníženou o 1000,- předat svatebčanům

- letošní výročí členství v SDH Bordovice: o Libor Mrozowski – 30 let o Pavlína Trčková – 10 let o Ondřej Marek – 10 let

Plán akcí

- změna termínu soutěže „Bordovický hájek“ na 28. 9. 2020

- Florián – 3. 5. 2020, 14:00 mše,

- úklid Hájku v roce 2020 – 20. 5. 2020, 16:00

- termín Netín – 10. – 12. 7. 2020


Zápis ze zasedání výboru dne 19. 1. 2020

Zobrazit zápis...

Pronájem nebytových prostor

- zajištění smlouvy na nájem nebytových prostor na dobu 5 let

- vchod do hasičárny zaveden hlavní vchod, boční vchod nevhodný z důvodu pořízení druhého auta -> nedostatku místa v garáži

- nové regály na poště – inventura věcí a úklid do konce března 2020

Účetní doklady k proplacení

- ze zadní strany hůlkovým písmem, kdo věc platil, potom podpis pokladníka (Jan Rek) a napsat účel nákupu

Brigády

- stanoveny 2 piva (alko, nealko) za brigádu na 1 člověka

- zápis spotřeby piva do speciálního bloku

Kronika

- kdokoli má příspěvek do kroniky, zasílat emailem na Elišku Váňovou (eliskamatusova@seznam.cz) ne přes messenger – nižší kvalita fotek

Webová stránka

- správa Jakub Rek

- www.hasicibordovice.eu

- https://www.facebook.com/hasicibordovice/ - zobrazení pro všechny, i pro ty, kdo facebook nemají

Mladí hasiči

- mladí hasiči se budou od nového roku scházet v malé zasedací místnosti OÚ

Plán akcí 2020

- I. kvartál roku 2020 - Sněhové radovánky

- 18. 4. 2020 - sběr železného šrotu

- Květen 2020 - Florián – po mši sraz u hasičárny, křest auta

- 3. středa v květnu – pravidelný termín chystání hájku

- 20. 6. 2020 – Dětský den na hřišti, spoluúčast myslivci, hasiči, fotbalisti

- 27. 6. 2020 – Zábava v Hájku s Patexem

- červenec 2020 – Netín družba

- polovina prázdnin – víkendové přespání rodičů s dětmi ve stanech

- 12. 9. 2020 – Pouťové odpoledne

- 26. 9. 2020 – soutěž „Bordovický hájek“

- 21. 11. 2020 - Vinobraní – obecní akce, příp. košt

- 2. sobota v prosinci (12. 12. 2020) – pravidelný „Výšlap na Velký Javorník“

- 8. 1. 2021 – výroční Valná hromada