PARTNEŘI


Moravskoslezský kraj

Stejně jako v minulem roce, tak i letos vypsal Moravskoslezský kraj "Dotační program na podporu sboru dobrovolných hasičů v roce 2020." Náš sbor se poprvé rozhodl zapojit, a to s projektem "Celoroční činnost mladých hasičů SDH Bordovice." I přes koronavirovou krizi bylo schválení projektu úspěšné a v nejbližších dnech začneme čerpat finanční dotaci v celkové výši 120 000,- (včetně spoluúčasti). Tato dotace je určena na materiální zabezpečení mladých hasičů. Pro náš sbor to vnímáme jako přelomový úspěch a věříme, že i v nadcházejících letech budeme moci naši mládež nadále podporovat.


Obec Bordovice

Obec Bordovice je již dlouhá léta partnerem SDH Bordovice. Tato finanční pomoc je směřovaná z větší části do naší budoucnosti - Mladých hasičů. Jedná se o důležitou podporu, bez které se bezpochyby neobejdeme. Těší nás, že má obecní zastupitelstvo zájem a každoročně nabízí prostředky pro rozvoj a podporu spolků.


Rolofol

Firma, která má od roku 2001 své sídlo na katastru obce Bordovice, se velmi ráda a ochotně podílí na podpoře Mladých hasičů. V roce 2020 se prostřednictvím finančního daru zapojila do doprovodného programu předpouťového odpoledne, s názvem "Sportovní den." 


p. Konvička

Velmi nás těší, že můžeme pana Konvičku uvést mezi partnery SDH Bordovice. Je to již řada let, co nám sponzorským darem, v podobě kronik, pomáhá vytvářet listinnou podobu historie našeho sboru. Za to mu moc děkujeme a vážíme si jeho přízně.


       SPONZOŘIp. Konvička