ARCHIV ZÁPISŮ Z VÝBOROVÝCH SCHŮZÍ - ROK 2020


Zápis ze zasedání výboru dne 6. 12. 2020

zobrazit zápis..

Účast

Přítomni: Libor Mrozowski, Tomáš Kostelník, Jan Rek, Eduard Bordovský, Monika Trčková, Lukáš Holík

Omluveni: Lenka Mechlová, Petr Bordovský, Tomáš Veselka, Vojtěch Matúš

Mikiny, bundy

- objednáno, pánské bundy 2 měsíce zpoždění

Nebytové prostory

- dodat předávací protokol a vlastníky klíčů obci – seznamy hotové, předáno na obec

Plán akcí

- 8. 12. 2020 - Mikulášská nadílka

- 12. 12. 2020 – výstup na Javorník

Finance

Můj klub

- podána žádost

Doplňující informace

- Jánské koupele – 2 nové kurzy

- prodloužená přihláška na tříleté studium na Univerzitu dobrovolného hasiče do 20. 12. 2020

- Plán akcí 2021

- 8. 1. 2021 – valná hromada

- 2. 5. 2021 - Florián – 14:00 mše

- 7. 5. 2021 – Vatra

- Dětský den – v řešení s myslivci, kdy udělat


Zápis ze zasedání výboru dne 12. 10. 2020

zobrazit zápis..

Účast

Přítomni: Libor Mrozowski, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Jan Rek, Eduard Bordovský, Monika Trčková, Lukáš Holík, Tomáš Veselka

Omluveni: Petr Bordovský, Vojtěch Matúš

Mikiny, bundy

- ukázka vzoru mikin a bund, vytvořena nabídka na facebooku a webových stránkách

Hájek

- svaření desky na dřez a vložení průtokového ohřívače, pověšení nástěnky s UV folií do boudy i z venku

- domluva brigády na úklid laviček – s pomocí Sokola, pravděp. středa 21. 10. 2020

Mladí hasiči

- nákup sportovních potřeb pro děti – v řešení

Plán akcí

- 21. 11. 2020 - Vinobraní prozatím stále v řešení Výročí a děti do konce roku

- výročí do konce roku – p. Dobiáš, T. Karička a P. Vaněk

- děti do konce roku – A. Jiříčková, Š. Váňa

- svatba E. Kostelníková + M. Vaněk

Finance

Krajská dotace

- nakoupeny Nick-nack kelímky

Dotace z okresu

- jako 1 družstvo žádáme na volnočasovou aktivitu

Můj klub

- budeme žádat v letošním roce

Plnění úkolů z minulé schůze:

- podklad pro seznam uniforem a hodností členů vyvěšen v hasičárně na nástěnce – řeší Petr Bordovský – prozatím stále odpolední směny, neúčast na schůzích

Doplňující informace

- partneři na webu – doplněn p. Konvička, Rolofol

- Zpráva ze zasedání výboru okrsku a ze Sjezdu delegátů v Kujavách

- Nejvyšší počet prvodárců v akci Daruj krev s dobrovolnými hasiči


Zápis ze zasedání výboru dne 31.8.2020

Zobrazit zápis...

Účast

Libor Mrozowski, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Jan Rek, Eduard Bordovský, Monika Trčková, Vojtěch Matúš, Lukáš Holík, Tomáš Veselka

Omluveni: Petr Bordovský

Nebytové prostory

Hájek

- úprava dřezu v boudě

- pověšení nástěnky do boudy, venku tabule s UV folií

- dodělat rošt před ohniště u uďáku – řeší obec

- návrh na zastřešení prostoru u uďáku

Mladí hasiči

- nákup sportovních potřeb pro děti

Plán akcí

- sběr elektroodpadu – 7 153,- s DPH

- 5. 9. 2020 – fotbal Memoriál J. Mrozowského – 8 družstev PČR + 2 družstva na pořadateli, jedno družstvo doplněno 4mi členy SDH

- 12. 9. 2020 - sportovní odpoledne v rámci předpouťového odpoledne, 3 soutěžní disciplíny na poli vedle Hájku

- 13. 9. 2020 – 11:30 mše pouť

- 14. 9. 2020 – 18:00 mše za Jakuba Mrozowského

- 28. 9. 2020 – soutěž „Bordovický hájek“ – soutěž pro zvané, 14:00 start

- 21. 11. 2020 - Vinobraní prozatím stále v plánu

Finance

Krajská dotace

- propagace loga MSK - na webu, Facebooku

- nákup Nick-Nack kelímků

Dotace z okresu

- jako 1 družstvo žádáme na volnočasovou aktivitu cca 1900,-

Doplňující informace

- podklad pro seznam uniforem a hodností členů vyvěšen v hasičárně na nástěnce – řeší Petr Bordovský

- Liaz opravená

- Svěcení praporu v Tiché – účast Eduard Bordovský a Jaroslav Jurek

- 28. 11. 2020 slavnostní schůze SDH Veřovice i slavnostní schůze SDH Tichá

- 12. 9. 2020 – program v rámci oslav k 130 let SDH Tichá


Zápis ze zasedání výboru dne 10.8.2020

Zobrazit zápis...

Účast

Libor Mrozowski, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Jan Rek, Eduard Bordovský, Monika Trčková, Vojtěch Matúš

Omluveni: Petr Bordovský, Lukáš Holík, Tomáš Veselka

Nebytové prostory

Hasičárna

- oprava překážek

Hájek

- do konce roku v plánu oprava vnitřního prostoru horní boudy

- dodělat rošt před ohniště u uďáku – řeší Josef Špaček z obce

- návrh na zastřešení prostoru u uďáku

Plán akcí

- Netín v příštích letech propagovat v celé obci, ne jen pro hasiče

- sběr elektroodpadu –7 153,- bez DPH

- sportovní odpoledne s fotbalisty a myslivci

- 5. 9. 2020 – fotbal Memoriál J. Mrozowského – možné družstvo hasičů

- 13. 9. 2020 – mše pouť

- 14. 9. 2020 – mše za Kubu

- 28. 9. 2020 – soutěž „Bordovický hájek“

- 21. 11. 2020 - Vinobraní

Finance

- schválení krajské dotace – podepsaná smlouva s MSK o poskytnutí dotace, dotace došla na účet 6. 8. 2020

- dotace z okresu na mládež (náklady z Víkendovky

Plnění úkolů z minulé schůze:

- podklad pro seznam uniforem a hodností členů vyvěšen v hasičárně na nástěnce – řeší Petr Bordovský

- nákup sportovních potřeb pro děti

Doplňující informace

- doplnit jako partnera Rolofol na web


Zápis ze zasedání výboru dne 6. 7. 2020

zobrazit zápis...

Účast

Přítomni: Libor Mrozowski, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Jan Rek, Eduard Bordovský, Monika Trčková, Vojtěch Matúš, Tomáš Veselka

Omluveni: Petr Bordovský, Lukáš Holík

Hosté: Pavla Kamasová, Ladislav Hegar, Simona a Radek Drozdovi, Radana Růžičková

Nebytové prostory

- smlouva o nájmu schválená 27. 5. 2020 zastupitelstvem obce, podepsána od 1. 7. 2020

Hasičárna

- proběhne posunutí topení – provede Tomáš Babinec

- proběhne oprava překážek, oprava navijáku ve věži

Hájek

-opraveno ohniště u uďáku – dodělat rošt před ohniště

Garáž

- plechová bouda na hřišti

-garáž je přivezena a namontovaná

Mladí hasiči

Víkendovka na Myslivecké chatě dětí

-10. – 12. 7. 2020 – plně v režii Lenky Mechlové a Tomáše Kostelníka

PO očima dětí

- obrázky vyvěsit na obecní nástěnce, literární část a oceněné obrázky zveřejnit ve Zpravodaji

Plán akcí

- svatba Vojtěch Matúš + Lenka Šrubařová 4. 7. 2020

- narozeniny – Oldřich Raška

- 10. – 12. 7. 2020 – XVI. Družba s SDH Netín – seznam účastníků na nástěnce, dojezd nejpozději v 17:00, sobota dopoledne program na hřišti, oběd v hospodě, odpoledne procházka na Závist, neděle odjezd po obědě, každý má svoji snídani, odvoz DA + Ludvík Kostelník, cca 24 lidí (z toho 7 dětí), dopravné si hradí každý sám

- proběhlo nahlášení dárců v rámci Daruj krev s dobrovolnými hasiči – za SDH Bordovice celkem 11 dárců

- sběr železného šrotu a elektroodpadu – příjem železný šrot 23 820,- elektroodpad prozatím nevíme

- 27. 6. 2020 - představení „Lízy“

- 25. 7. 2020 - sportovní odpoledne s fotbalisty a myslivci, představen návrh medailí (cena cca 3000,-), Martin Mališka hudební doprovod a moderování, 10:00 start, každý spolek bude mít 3 soutěžní disciplíny, razítka na kartičkách, myslivci jídlo, Sokol+hasiči nápoje

- 8. 8. 2020 – 14:00 – 22:00 odpoledne s Českým rozhlasem v Hájku, bez vstupného, 3 lokální hudební skupiny, pořadatel obec

- 28. 9. 2020 – soutěž „Bordovický hájek“

- 21. 11. 2020 - Vinobraní

Finance

- schválení krajské dotace – 8. 7. 2020 – odevzdaná smlouva na kraj, od podpisu MSK do 21 dnů přijdou peníze na účet

Plnění úkolů z minulé schůze

- podklad pro seznam uniforem a hodností členů vyvěšen v hasičárně na nástěnce


Zápis ze zasedání výboru dne 31.5.2020

Zobrazit zápis...

Nebytové prostory

- smlouva o nájmu schválená 27. 5. 2020 zastupitelstvem obce

Hasičárna

- vymalováno, uklízená kuchyň, klubovna, vyprané záclony, závěsy a podsedáky

- proběhne posunutí topení, pověšení nástěnek

- dokoupí se doplňky do kuchyně a na úklid

Hájek

- stav vykopané elektriky – bude úprava elektrické skříně ve spodní boudě

- voda i elektřina napojena

Garáž – plechová bouda na hřišti

- garáž namontovaná 2. 6. 2020 dopoledne

Mladí hasiči

- víkendovka na Myslivecké chatě dětí v termínu 10. – 12. 7. 2020

Plán akcí

- 10. – 12. 7. 2020 – XVI. Družba s SDH Netín – seznam účastníků u Libora Mrozowského, 2 bečky piva, odvoz se pořeší později podle počtu účastníků

- sběr železného šrotu a elektroodpadu

o 9. 6. 2020 - sběr elektroodpadu (schováno v garáži na hřišti)

 9:00 – 11:00, 16:00 – 19:00

o 12. 6. 2020 – velkoobjemový kontejner

o 12. 6. 2020 – sběr šrotu, sraz 15:00,

- 27. 6. 2020 - představení „Lízy“, 15:00 sraz, 15:30 zahájení programu

- 25. 7. 2020 - Sportovní odpoledne s fotbalisty a myslivci

- 21. 11. 2020 - Vinobraní

Finance

- podání krajské dotace – schválení na zasedání krajského zastupitelstva 4. 6. 2020

Plnění úkolů z březnové schůze:

- podklad pro seznam uniforem a hodností členů vyvěšen v hasičárně na nástěnce


Zápis ze zasedání výboru dne 26. 4. 2020

zobrazit zápis..

Účast

Libor Mrozowski, Vojtěch Matúš, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Jan Rek, Lukáš Holík, Petr Bordovský, Tomáš Veselka, Eduard Bordovský, Monika Trčková

Nebytové prostory

- smlouva o nájmu vyvěšena na Úřední desce OÚ, čeká se na zasedání zastupitelstva obce

Hasičárna

- zajistit úklid po rekonstrukci a malování

Hájek

- oprava vnitřního prostoru horní boudy

- nová elektrika v Hájku (staré podium, nové podium, bouda), potřeba brigády i od nás – předběžně termín květen/červen 2020

- přívodu vody do spodní boudy – potřeba brigády i od nás – termín květen/červen 2020

- oprava topeniště u uďáku

Pošta, Kuchyň

- dodělat pořádek

- pořízeny 8mi příčkové schůdky

- první úterý v měsíci pravidelné úklidy

- sešit pro půjčky věcí z pošty

Garáž

- základy pro garáž jsou nachystány, instalace garáže objednaná

Mladí hasiči

Víkendovka na Myslivecké chatě dětí

- v tuto chvíli zrušena

- školení mládeže – plně obsazený kurz

- záchranářský kurz – pro dva mladé hasiče, po pominutí nouzového stavu bude pravděpodobně možnost letní školy

Plán akcí

- z důvodů preventivních opatření jsou veškeré akce do 30. 6. 2020 zrušeny

- případné nové termíny budou včas oznámeny

- 9. 6. 2020 - sběr elektroodpadu

- 12. 6. 2020 – velkoobjemový kontejner + sběr šrotu, sraz 15:00

- 13. 6. 2020 – pokračování sběru šrotu, dohoda času v pátek večer

- Florián – online mše 3. 5. 2020 v 9:00 společně s SDH Lichnov

- průběh celého května 2020 - Daruj krev s dobrovolnými hasiči

- vratné kelímky na akce – součástí žádostí z MSK

Finance

- odkaz na náhled na náš účet

- bývalý bankovní účet u ČSOB již zrušen

- podání krajské dotace – dotace podána, v současné době jsou dotace na MSK pozastaveny

Plnění úkolů z březnové schůze

- podklad pro seznam uniforem a hodností členů bude vyvěšen v hasičárně na nástěnce, až bude proveden pořádek

Prosba Oldřicha Rašky - v případě sucha kropit mladé stromky u O. Rašky v lese, mladí kluci – skupina na fb, čerpání vody z hráze – bráno jako cvik pro léto

Webová stránka

- úprava vzhledu úvodní obrazovky https://www.hasicibordovice.eu/

- informace o obci se nyní zobrazují ve spodní části stránky, sekce „Novinky“ zobrazeny nahoře


Zápis ze zasedání výboru dne 2. 3. 2020

zobrazit zápis..

Účast

- Libor Mrozowski, Petr Bordovský, Monika Trčková, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Eduard Bordovský, Vojtěch Matúš, Lukáš Holík, Jan Rek

Nepřítomni

- Tomáš Veselka

Zápis

- sešit pro zápis piva – nový sešit založen

- seznam uniforem a hodností – na nástěnce si každý vlastník uniformy napíše, že uniformu vlastní a jakou má hodnost

- poštovní schránka na OÚ – znak nalepen, korespondence bude zasílána na obecní úřad

- nový transparentní účet u Fiobanky, nahlédnutí na něj na webových stránkách Fio banky - https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2401770929

- v průběhu března začne budování mobilního přístřešku na překážky na hřišti

- přečten zápis z okrskového výboru

- podepsaná smlouva s obcí o poskytnutí dotace

- svoz elektroodpadu – 21. 4. 2020 – vytvořen plakát, bude vložen do obecního zpravodaje

- družba Netín – k dispozici DA

Mladí hasiči

- školení vedoucích mladých hasičů proběhne 16. – 18. 10. 2020

- seznam soutěží 2020:

o 28. 3. 2020 – Veřovice

o 25. 4. 2020 – Lubina

o 2. 5. 2020 – ORM

o 8. 5. 2020 – Frenštát okrsek

o 9. 5. 2020 – Kopřivnice dorost

o 16. 5. 2020 – Plamen

o 24. 5. 2020 – Petřkovice

o 13. 6. 2020 – Frenštát pohár

o 25. 7. 2020 – Závišice

o 8. 8. 2020 - Jičina

o 13. 9. 2020 – Kopřivnice pohár

o 19. 9. 2020 - Lubina

o 3. 10. 2020 – ZPV

o 26. 9. 2020 – Kunčická bečka

o 28. 9. 2020 – Bordovický hájek

o 28. 11. 2020 - Závišice

Webové stránky

-- fotky z www.rajce.net budou na novém Instagramu „hasicibordovice“ https://www.instagram.com/hasicibordovice/


Zápis ze zasedání výboru dne 3. 2. 2020

Zobrazit zápis...

Účast

- přítomni: Libor Mrozowski, Tomáš Veselka, Monika Trčková, Tomáš Kostelník, Lenka Mechlová, Eduard Bordovský, Vojtěch Matúš, Lukáš Holík

- nepřítomni: Jan Rek, Petr Bordovský

Obsah zápisu

- vytvořen nový sešit na psaní piv, tento sešit bude vždy přímo u piva na poště, každý si bude psát piva poctivě sám, z přední strany se píšou piva platících členů, ze zadní strany piva na brigádu zvlášť pro SDH a JSDH (práce na autě)

- dárek z SDH – nedávat peníze, v případě, že si obdarovaný neřekne o konkrétní věc, dá se poukázka v nominální hodnotě

- pravidelné hasičské příspěvky do obecního zpravodaje

- založení nového bankovního účtu – transparentní účet u Fiobanky

- administrátor pro mladé hasiče – Tomáš Kostelník

- přečten zápis z Okrskové valné hromady

- svatební šraňk – max. 1000,- si nechat z celkem vybrané sumy, koupit pohoštění, pokud z nákupu pohoštění něco zbude dát do kasy za pivo… vybranou sumu poníženou o 1000,- předat svatebčanům

- letošní výročí členství v SDH Bordovice: o Libor Mrozowski – 30 let o Pavlína Trčková – 10 let o Ondřej Marek – 10 let

Plán akcí

- změna termínu soutěže „Bordovický hájek“ na 28. 9. 2020

- Florián – 3. 5. 2020, 14:00 mše,

- úklid Hájku v roce 2020 – 20. 5. 2020, 16:00

- termín Netín – 10. – 12. 7. 2020


Zápis ze zasedání výboru dne 19. 1. 2020

Zobrazit zápis...

Pronájem nebytových prostor

- zajištění smlouvy na nájem nebytových prostor na dobu 5 let

- vchod do hasičárny zaveden hlavní vchod, boční vchod nevhodný z důvodu pořízení druhého auta -> nedostatku místa v garáži

- nové regály na poště – inventura věcí a úklid do konce března 2020

Účetní doklady k proplacení

- ze zadní strany hůlkovým písmem, kdo věc platil, potom podpis pokladníka (Jan Rek) a napsat účel nákupu

Brigády

- stanoveny 2 piva (alko, nealko) za brigádu na 1 člověka

- zápis spotřeby piva do speciálního bloku

Kronika

- kdokoli má příspěvek do kroniky, zasílat emailem na Elišku Váňovou (eliskamatusova@seznam.cz) ne přes messenger – nižší kvalita fotek

Webová stránka

- správa Jakub Rek

- www.hasicibordovice.eu

- https://www.facebook.com/hasicibordovice/ - zobrazení pro všechny, i pro ty, kdo facebook nemají

Mladí hasiči

- mladí hasiči se budou od nového roku scházet v malé zasedací místnosti OÚ

Plán akcí 2020

- I. kvartál roku 2020 - Sněhové radovánky

- 18. 4. 2020 - sběr železného šrotu

- Květen 2020 - Florián – po mši sraz u hasičárny, křest auta

- 3. středa v květnu – pravidelný termín chystání hájku

- 20. 6. 2020 – Dětský den na hřišti, spoluúčast myslivci, hasiči, fotbalisti

- 27. 6. 2020 – Zábava v Hájku s Patexem

- červenec 2020 – Netín družba

- polovina prázdnin – víkendové přespání rodičů s dětmi ve stanech

- 12. 9. 2020 – Pouťové odpoledne

- 26. 9. 2020 – soutěž „Bordovický hájek“

- 21. 11. 2020 - Vinobraní – obecní akce, příp. košt

- 2. sobota v prosinci (12. 12. 2020) – pravidelný „Výšlap na Velký Javorník“

- 8. 1. 2021 – výroční Valná hromada

© 2004 - 2023 Sbor dobrovolných hasičů Bordovice. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!