ZÁPISY Z VÝBOROVÝCH SCHŮZÍ


Zápis ze zasedání výboru dne 19. 1. 2020

Nebytové prostory

- zajištění smlouvy na nájem nebytových prostor na dobu 5 let

- vchod do hasičárny zaveden hlavní vchod, boční vchod nevhodný z důvodu pořízení druhého auta -> nedostatku místa v garáži

- nové regály na poště – inventura věcí a úklid do konce března 2020

Účetní doklady k proplacení

- ze zadní strany hůlkovým písmem, kdo věc platil, potom podpis pokladníka (Jan Rek) a napsat účel nákupu

Brigády

- stanoveny 2 piva (alko, nealko) za brigádu na 1 člověka

- zápis spotřebvy piva do speciálního bloku

Kronika

- kdokoli má příspěvek do kroniky, zasílat emailem na Elišku Váňovou (eliskamatusova@seznam.cz) ne přes messenger – nižší kvalita fotek

Webová stránka

- správa Jakub Rek

- www.hasicibordovice.eu

- https://www.facebook.com/hasicibordovice/ - zobrazení pro všechny, i pro ty, kdo facebook nemají

Mladí hasiči

- mladí hasiči se budou od nového roku scházet v malé zasedací místnosti OÚ

Plán akcí 2020

- I. kvartál roku 2020 - Sněhové radovánky

- 18. 4. 2020 - sběr železného šrotu

- Květen 2020 - Florián – po mši sraz u hasičárny, křest auta

- 3. středa v květnu – pravidelný termín chystání hájku

- 20. 6. 2020 – Dětský den na hřišti, spoluúčast myslivci, hasiči, fotbalisti

- 27. 6. 2020 – Zábava v Hájku s Patexem

- červenec 2020 – Netín družba

- polovina prázdnin – víkendové přespání rodičů s dětmi ve stanech

- 12. 9. 2020 – Pouťové odpoledne

- 26. 9. 2020 – soutěž „Bordovický hájek“

- 21. 11. 2020 - Vinobraní – obecní akce, příp. košt

- 2. sobota v prosinci (12. 12. 2020) – pravidelný „Výšlap na Velký Javorník“

- 8. 1. 2021 – výroční Valná hromada

cffcf