Současnost

    V současné době má náš sbor 102 členů. Z toho je 18 mladých hasičů do 18-ti let - 13 chlapců a 5 děvčat.

    Výbor sboru pracuje pod vedením starosty bratra Ludvíka Kostelníka a schází se každé první pondělí v měsíci.

    Zásahová jednotka sboru má 13 členů. Velitelem je bratr Libor Mrozowski. Jednotka je začleněna do kategorie JPO - 5. Schůzky členů jednotky se konají každé úterý. Hlavní náplní schůzek je péče o hasičskou techniku a vybavení. Další oblastí náplně jsou školení členů jednotky, tréninky na soutěže v požárním sportu, pomoc obyvatelům obce např. s čištěním studní. V současné době také probíhá malá rekonstrukce vnitřních prostor dílny.

      Mladé hasiče vede sestra Monika Veselková spolu se Zdeňkem Kamasem. Jejich schůzky probíhají každé úterý odpoledne.

    V roce 1956 byla dokončena budova současné Hasičské zbrojnice, která slouží svému účelu dodnes. SDH z budovy, která je ve vlastnictví obce, využívá garáž, dílnu, požární věž a jednu z místností. Ve zbývající části budovy je kancelář obecního úřadu, knihovna a živnostenská provozovna.

    Požární technika našeho sboru se omezuje pouze na motorovou stříkačku PPS - 8 a motorovou stříkačku PPS - 12. V roce 1992 byl pro náš sbor zakoupen starší automobil Avia.

    Vlastníme a náležitě udržujeme také historickou motorovou stříkačku, zakoupenou v roce 1940 ze sbírky.

    Náš sbor se významně podílí na kulturním životě v obci. V minulosti jsme pravidelně pořádali plesy, ale vzhledem k tomu, že v obci není společenský sál, museli jsme tuto tradici opustit. Naopak rozvíjíme a stále pokračujeme v pořádání tradičních letních večerů v Dobečkovém hájku za budovou Hasičské zbrojnice.

    Každý druhý rok pořádáme ve spolupráci s Obecním úřadem "Vatru" u příležitosti výročí osvobození naší obce. V posledních letech už tradičně zveme občany na Novoroční ohňostroj a v zimním období zase na zimní radovánky. V rámci střídání pořadatelství okrskové soutěže v požárním sportu, se pravidelně utkávají družstva našeho okrsku na místním hřišti. Novou tradicí je pořádání pohárové soutěže "Bordovický hájek" a novou hasičskou tradicí, ve které chceme pokračovat, je pouť u příležitosti svátku Sv. Floriána, patrona hasičků.

V roce 2014 Sbor oslavil 120. výročí založení sboru.

 

Aktualizace 6.4.2015