Slavnostní schůze u příležitosti 120 let založení SDH Bordovice

30.03.2014 18:34

Slavnostní schůze u příležitosti 120 let založení SDH Bordovice

    Slavnostní schůze u příležitosti 120 let založení SDH Bordovice se uskutečnila v sobotu 29. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bordovicích. Pozvání na slavnost přijalo více než 90 hostů, a to jak z řad členů našeho sboru, tak i zástupců sborů ze sousedních obcí okrsku Frenštát v čele se starostou okrsku p. Miroslavem Raškou. Vzácným hostem byl potom starosta Okresního sdružení hasičů Nový Jičín, p. Stanislav Kotrc. Obec Bordovice pak na schůzi zastupovala místostarostka obce paní Libuše Sosenková, která tak doplnila starostu obce a zároveň člena sboru p. Ladislava Matúše.

    Slavnost se řídila tradičním programem, kdy po zahájení a uvítání hostů se slova ujal starosta sboru bratr Ludvík Kostelník, který se ve své řeči věnoval přiblížení historie sboru od založení až do dnešních dnů s vyjmenováním nejvýznamnějších milníků. Dále následovala pasáž spojená s oceňováním aktivních a zasloužilých členů sboru formou čestných uznání a pamětních medailí, po které vystoupili s krátkou zdravicí přizvaní hosté. V těchto vystoupeních se jako společné téma neslo poděkování členům našeho sboru za příkladnou a obětavou práci pro obec a pro sdružení hasičů a přání, aby tato činnost našla své následovníky např. v naší hasičské mládeži, ať sbor i nadále přispívá ke kulturnímu a společenskému životu v obci minimálně stejně dobře jako doposud. Celá slavnost byla zakončena slavnostní večeří.

Zpět