Slavnostní pouť - Oslava svatého Floriána - patrona hasičů

04.05.2014 18:59

Po loňské premiérové pouti se letos tato slavnost dne 3. května 2014 konala již podruhé při příležitosti svátku sv. Floriána, kterého hasiči uctívají jako svého patrona. Účastníci průvodu se seřadili krátce před třetí hodinou odpoledne před hasičskou zbrojnicí. V čele průvodu byl opět nesen prapor sboru, jehož následovalo celé procesí, které se za tónů dechové hudby vydalo k místní kapli. Po krátkém uvítání účastníků průvodu správcem lichnovské farnosti P. Romanem Macurou, následovala slavnostní mše. Kaple byla opět velmi slušně zaplněna. Po slavnostní mši se průvod vydal na zpáteční cestu k hasičské zbrojnici, u které se všichni společně vyfotili. Pro všechny zúčastněné pak bylo v zasedací místnosti již připraveno bohaté občerstvení. Pozvání přijal i P. Macura a také muzikanti, kteří pak ještě zahráli několik sérií k poslechu.

Celá akce se velmi vydařila a ani chladno neodradilo místní a nejen hasiče, aby tuto pouť absolvovali. Již nyní se těšíme na další pouť!

Zpět