Pozvánka na výroční valnou hromadu

25.11.2019 09:08

Sbor dobrovolných hasičů v Bordovicích zve všechny své členy na výroční valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 29.11.2019 od 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bordovicích.


Program:

1) zahájení

2) volba mandátové, návrhové a volební komise

3) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019

4) volba nového výboru pro funkční období 2020-2024

5) předání oceněňí

6) diskuze

7) usnesení

8) závěr

Zpět