Aktualizace složení družstva mladých hasičů

02.02.2012 17:51

kategorie 6 až 15 let

Štěpán Babinec
Lukáš Holík
Adam Maceček
Jakub Rek
Jan Trčka
Pavlína Trčková 

kategorie 15 až 18 let - dorostenci

Anna Bordovská
Jana Kostelníková
Hana Mičková
Jakub Najvar
Lukáš Najvar

Zpět